نمونه ها

انجمن اسلامی دبیرستان دخترانه نمونه پژوهش شهرکرد

نمونه ها

انجمن اسلامی دبیرستان دخترانه نمونه پژوهش شهرکرد

آخرین نظرات

تاریخ برنامه : 94/9/30


خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه: 94/9/28

خادم المهدی (عج)

تاریخ برنامه :94/9/14

آشنایی دانش آموزان با چشم انداز 1404خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه : 94/9/10
خادم المهدی (عج)

تاریخ برنامه : 94/9/10دعوت از مداح و خواندن زیارت عاشورا و سینه زنیپخش رزق معنوی ها و دادن نذری


تزیین پانل انجمن (سخنان رهبر)

تزیین پانل نمازخانه


خادم المهدی (عج)

تاریخ : 94/9/8


خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه : 94/9/7


خادم المهدی (عج)

تاریخ اجرا : 94/8/26

معرفی کتاب نامیرا وکتاب دختر شینا


غرفه فروش کتاب و کتاب های کتابخانه مدرسه

تزیین پانل انجمن
تزیین پانل نمازخانه
خادم المهدی (عج)
خادم المهدی (عج)

تاریخ اجرا :94/8/13

خواندن قرآن


خواندن تاریخچه اتحادیه و تولد اتحادیه


خواندن بیانیه اتحادیه


پخش کلیپ
خواندن وصیت نامه شهیدی که عضو انجمن اسلامی بوده


سه رخ داد 13 آبان


مطلبی با عنوان چرا به راهپیمایی میرویم


نمایشگاهی با موضوع 13 آبان و جنگ نرم (با همکاری بسیج)تزیین کردن پانل انجمن


خادم المهدی (عج)

تاریخ: 94/8/11
خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه: 94/8/9
خادم المهدی (عج)

تاریخ برگزاری : 94/7/29

سخنرانی حاج آقا ابراهیمی ( از قم)

خواندن قرآن


پخش کلیپخواندن نوحهخواندن مطلب و شعر و...ایستگاه صلواتی

خادم المهدی (عج)

تاریخ برگزاری : 94/7/21

فضاسازی سالن اجتماعات


فضاسازی سالن ها
درست کردن غرفه کتاب و غرفه کمک به هییت
درست کردن پانل انجمن
خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه : 94/7/18


خادم المهدی (عج)

تاریخ برگزاری : 94/7/15خواندن آیه مباهله


پخش کلیپخواندن اعمال روز مباهله


خواندن تفسیر ایه مباهلهدرست کردن پانل مرتبط با موضوع
خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه : 94/7/11

خادم المهدی (عج)

تاریخ:94/7/13

با حضور سرکارخانم رییسی مسئول اتحادیه شهرستان و باحضور اعضای انجمن سابق


خادم المهدی (عج)
خادم المهدی (عج)

تاریخ اجرا : 94/7/7


خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه:94/7/4


خادم المهدی (عج)

تاریخ برگزاری: 94/7/1


اجرای گارد پرچم با همکاری بسیج

خادم المهدی (عج)

تاریخ اجرا : 1394/6/28

تزیینات سالن ها
نصب کردن وصیت شهدا و سخنان شهدا در سالن ها و درب ورودیدرست کردن غرفه کتاب

درست کردن رزق معنوی

درست کردن ایستگاه صلواتی
تزیین کردن سالن اجتماعات
اختصاص دادن هرکلاس به یک شهید و چسباندن زندگینامه شهید در کلاس

درست کردن سنگر

نصب کردن آیه سال اتحادیه در هر کلاس

نصب کردن مرام نامه اخلاقی بچه های انجمنی در پانل اتحادیه

نمایشگاهی از سازه های دانش آموزان

دفاع همچنان باقیست...خادم المهدی (عج)

تاریخ جلسه: 1394/6/22خادم المهدی (عج)