نمونه ها

انجمن اسلامی دبیرستان دخترانه نمونه پژوهش شهرکرد

نمونه ها

انجمن اسلامی دبیرستان دخترانه نمونه پژوهش شهرکرد

آخرین نظرات

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

تاریخ اجرا : 1394/6/28

تزیینات سالن ها
نصب کردن وصیت شهدا و سخنان شهدا در سالن ها و درب ورودیدرست کردن غرفه کتاب

درست کردن رزق معنوی

درست کردن ایستگاه صلواتی
تزیین کردن سالن اجتماعات
اختصاص دادن هرکلاس به یک شهید و چسباندن زندگینامه شهید در کلاس

درست کردن سنگر

نصب کردن آیه سال اتحادیه در هر کلاس

نصب کردن مرام نامه اخلاقی بچه های انجمنی در پانل اتحادیه

نمایشگاهی از سازه های دانش آموزان

دفاع همچنان باقیست...خادم المهدی (عج)