نمونه ها

انجمن اسلامی دبیرستان دخترانه نمونه پژوهش شهرکرد

نمونه ها

انجمن اسلامی دبیرستان دخترانه نمونه پژوهش شهرکرد

آخرین نظرات

مسوول انجمن: مریم پورکاوه

مسوول فرهنگی: الهه راوش( مریم تقوی، مریم پناهی،سورین محمدی،نگین کیانی،نگین عباسی)     

مسوول علمی:مریم نصیری(نسترن وفایی، ریحانه آزادمنش،ریحانه احمدی)

مسوول نشریات: آزاده سلیمی (ملیکا نوروزی،محدثه صانعی ، مهدیه بابایی)

مسوول هییت انصارالمهدی عج: زهرا رحیم پور ، زهرا همتی

مسوول نماز: نجمه قاسمی

مسوول قرآن : کوثر ایزدی(مریم رضایی)

مسوول کتاب و کتابخوانی: مریم باقری

مسوول عفاف و حجاب : محدثه قائدی

مسوول ورزش: مائده گوجان(محدثه رضایی)